STAFF OF PRIMARY SECTION

Mrs. Justina Rayappan

Headmistress

Mrs. Pramila Nair

Mrs. Sarojini Sittarasu

Mrs. Kenslin Rayar

Mrs. Carrel D'mello

Mrs. Jenisa Colaco

Miss Bharti Sharma

Mrs. Mahalakshmi Vallaraman

Mrs. Sandhya Singh

Mrs. Punitha Divya Nadar

Mrs. Dipti Bhanushali

Mrs. Jessica Mudaliyar

Mrs. Pravin Sagayam

Mrs. Saloni Pitale

Mrs. Latha Muthu

Mrs. Rupali Naik

Mrs. Sumathi Vinayak

Mrs. Essaikiammal

Mrs. Bhagyavathi Shetty

Mrs. Pushpaja Balakrishnan

Mrs. Sneha Robert

Mrs. Suman More

Mrs. Trupti Gohil Pradeep

Mrs. Pooja More

Mrs. Renuka Bhat

Mrs. Vimala Durai

Mrs. Yashshree M

Ms. Roshni Gupta