• Secondary
  • >>
  • TOPPERS OF VIVEK

TOPPERS OF VIVEK

S.S.C.

YearName of studentMarksPercentage
2023Mast. Parth Katkar479+5/50096.80%
2022Ms. Falashree Shirodkar472/50094.40%
2021Rathod Tvisha Mitesh488/50097.60%
2020SAWANT RIDDHI ANIL473/50094.60%
2020NAIR SIDDHARTH DHANESH473/50094.60%
2019Mr. Manjunath Poojari477/50095.40%
2018Talwar Divijaa Sunil478/50095.60%
2017Bhute Gauri 484/50096.80%
2017Tanvi Shejwal484/50096.80%
2016Revathy Ezhava 478/50095.60%
2015Bhuta Dhairya471/50094.20%
2014Poojari Kavita480/50096.00%
2013Asmita Dabholkar525/55095.45%
2013Mhatre Vihang525/55095.45%
2012Bhatt Vinayak 524/55095.27%
2011Gujar Aishwarya526/55095.54%
2010Patankar Aditya 519/55094.36%
2009Sakhale Raina620/65095.38%
2008Natali Luktuke 603/65092.76%
2007Apurva Raman593/65091.23%
2006Inamdar Sharvari692/75092.26%
2005Advankar Manasi Shashank687/75091.60%
2004Gokhale Nikhil A.697/75092.93%
2003Chavan Rohan R.681/75090.80%
2002Sagri Shreyas N679/75090.53%
2001Maru Sneha R.679/75090.53%
2000Janani Hariharasubhramanian655/75087.33%
1999Kelkar Amey Ashok667/75088.93%
1999Nair Dilip Chandran 667/75088.93%
1998Sneha Subramanian 677/75090.26%
1998Ram Krishnan K.677/75090.26%
1997Nayak Prakash R.655/75087.30%
1996Sweta Ganesh(Rank Holder)688/75091.73%
1996Sruti Krishnan (Rank Holder)683/75091.06%
1995Preyay Madhavan630/70090.00%
1995Preeti Mukundan630/70090.00%
1994Sharma Radhikan 637/70091.00%
1993Vinod Krishnan628/70089.70%
1992LaKshmi Vedantham642/70091.70%
1991Shridharakumar N.642/70091.70%
1991Vaidanath Natraj642/70191.70%
1990Bagaria Kiriti B 634/70090.60%
1989Welling Sanjay627/70089.60%
1988Venkatesh S.626/70089.40%
1987Parvate Charusheela S.616/70088.10%
1986Reny Elizabeth Johny 608/70086.90%
1985Bhagirathy R622/70088.90%
1985Bitt Rarzana K.622/70188.90%
1984Prakesh Raman613/70087.60%
1983Ananthan C. Subramanian612/70087.40%
1982Shenvi Nootan P609/70087.00%
1981Nayak Ramakantsanjiva578/70082.60%
1980Shanti Balasubramanian 590/70084.30%
1979Ratan Balasubramanian 596/70085.00%
1978Vaidyanathan V.585/70083.60%
1977Singh Ratanbharti585/70083.60%
1976Samson John550/70078.90%
1975M.K. Vasanthi (old Course)503/70071.90%
1975V. Balakrishnanan(New Course)541/70077.30%
1974K Dhandapani550/70078.60%
1973N ramachandran 517/70073.90%
1972Titus Mathews513/70073.30%
1971Suresh Naidu527/80065.90%
1970G. Visalakshi591/80073.90%
1969G. Mahalakshmy498/80062.30%