• Sections
  • >>
  • Secondary
  • >>
  • Staff
  • >>
  • Non-Teaching

NON- TEACHING STAFF OF SECONDARY SECTION

Mrs. Namrata Tirodkar

Head Clerk

Mrs. Kirti Raul

Sr. Clerk

Mr. AKHIL P PILLAI

Jr Clerk

Mrs. Komal Bhatia

Librarian

Mrs. Meenakshi Bhaskar

Clerk

Ms. Bhavna Shah

Clerk

Mrs. Sonali Ghade

Clerk

Mr. Vishwas Jadhav

Lab Asst.

Mr. Khumansing R. Patil

Lab Asst.

Miss. Sheetal Babu

Assistant Teacher

SUPPORT STAFF OF SECONDARY SECTION

Mr. Balchandra Nhavkar

Mr. Ramesh Jadhav

Mr. Avinash Kamble

Mr. Prakash Chougule

Mr. Bhagwan Gaikwad

Mr. Ganesh Chougule

Mr. Vilas Mahadik

Mr. Sandeep Sonawane

Mr. Vinayak Bhoir

Mr. Sanket Nachankar