• Sections
  • >>
  • Secondary
  • >>
  • Staff
  • >>
  • Non-Teaching

NON- TEACHING STAFF OF SECONDARY SECTION

Mrs. Namrata Tirodkar

Head Clerk

Mrs. Meenakshi Bhaskar

Clerk

Ms. Bhavna Shah

Clerk

Mr. Khumansing R. Patil

Lab Asst.

Miss. Janhavi Harkulkar

Clerk

SUPPORT STAFF OF SECONDARY SECTION

Mr. Ramesh Jadhav

Mr. Avinash Kamble

Mr. Prakash Chougule

Mr. Bhagwan Gaikwad

Mr. Ganesh Chougule

Mr. Vilas Mahadik

Mr. Sandeep Sonawane

Mr. Vinayak Bhoir

Mr. Sanket Nachankar